Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Energijos taupymui

Šiuo metu ypatingas dėmesys skiriamas įvairioms energijos taupymo galimybėms, todėl paprasčiausios, vadinamosios pasyvios energijos taupymo priemonės dabar aktualios.

Lietuvoje, Saulės energija, pasiekianti Žemės paviršių, yra matuojama dviejuose miestuose – Kaune ir Šilutėje. Daugiamečių stebėjimų duomenimis, daugiametinis suminės Saulės radiacijos kiekis, krintantis į horizontalų paviršių siekia maždaug 1000 kW/m2, o saulėtų dienų skaičius Vilniuje siekia 1690 valandų per metus. Tai išties ne patys prasčiausi duomenys, nes pvz. mančesteryje jie siekia 1360 valandų per metus, Hamburge – 1570 valandų per metus. Žemiau pateiktame paveikslėlyje (1 pav.) matome, kad į horizontalų paviršių krentantys šilumos srautai Lietuvoje labiausiai išsiskirsto balandžio – rugsėjo mėnesiais.

Energijos panaudojimas

16.1 pav. Į horizontalų paviršių krintantis saulės energijos srautas
čia: 1 – Šilutėje (aktinometrinių matavimų duomenys); 2 – Kaune (aktinometrinių matavimų duomenys); 3 – Vilniuje (monitoringo Tarptautiniame Vilniaus oro uoste duomenys); 4 – Vilniuje (teoriniai skaičiavimai).

Pasaulyje Saulės architektūros principai yra taikomi projektuojant pasyviuosius ar mažai energijos vartojančius pastatus. Lietuvoje ši mažai energijos vartojančio pastato sąvoka nėra labai konkrečiai apibrėžta, tačiau 1 lentelėje pateikiama klasifikacija pagal energijos sąnaudas. Laikoma, kad mažai energijos naudojančių pastatų bendras metinis šilumos poreikis neviršija 85 kWh/m.

Kontaktinė informacija

Mindaugas Lapinskis
+370 675 19911
mindaugas.lapinskis@termodinamika.lt
info@termodinamika.lt